a.Borang isian pendaftaran calon peserta yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar latar belakang putih;

b.Foto kopi ijazah S1/DIV yang sudah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi asal dengan bidang keahlian, seperti ditunjukkan pada Tabel 2;

c.Fotocopy Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh sekolah asal;

d.Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan sesuai peraturan yang berlaku dan kesediaan ditempatkan sesuai dengan tempat penugasan yang telah ditetapkan;

e.Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

f.Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang;

g.Calon mahasiswa mendaftar untuk program keahlian yang ditawarkan sesuai dengan latar belakang program studinya, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Leave a Comment